Imprimeix

MecMec

mecmec

MecMec és un nou programa pensat per aquelles persones que no paren mai al despatx i estan cansades de perdre hores al final de la jornada o durant el cap de setmana per fer la facturació.

MecMec és un senzill però complet programari per a PDA que permet gestionar una facturació. L'avantatge principal és que treballa de forma totalment autònoma, sense dependre de cap PC ni cap base de dades centralitzada.

Amb un PDA i, opcionalment, una impressora instal·lada al vehicle, l'usuari pot tenir a la seva mà totes les dades necessàries per a:

  • Consultar i actualitzar les dades de qualsevol client
  • Entrar un albarà al moment de la feina o del lliurament i no esperar al final del dia o de la setmana
  • Facturar un sol albarà, tot allò pendent d'un client o absolutament tot el que estigui pendent de facturar
  • Consultar les factures pendents de cobrar
  • Domiciliar i presentar al banc un rebut o tots els que calguin
  • etc. 

Per a més informació, visiteu www.mecmec.net