Amb la següent instrucció, vàlida per a tots els sistemes Windows de la versió 2000 cap endavant, podem conèixer l'hora d'engegada de l'equip:

 

net stats svr

 

Aquesta ordre mostra moltes estadístiques. L'hora d'engegada apareix a la segona línia dels resultats. Si només ens interessa aquesta informació, podem executar la mateixa instrucció amb la següent variant:

 

net stats svr | find "desde"

 

L'afegit find "desde" filtra els resultats i només apareixen les línies que continguin la paraula "desde". Cal tenir en compte, això sí, la versió del sistema. Així doncs, si el Windows instal·lat és en anglès, haurem de posar find "since"

 

En Linux, l'ordre és uptime.