Durant els anys 80, els Reis de l'Orient varen començar a portar videoconsoles a les llars. No eren com les d'ara però, lògicament, eren una novetat radical.

A mi em van portar una Nintendo Game&Watch amb un joc dels Mario Bros (si en fa d'anys que salten amunt i avall aquest parell de germans!). Un dia d'aquests buscava alguna imatge d'aquesta consola i, oh!, vaig trobar una cosa encara millor: un emulador! Va ser un túnel en el temps.

No es tracta d'un perfecte emulador, però és més que suficient per una rebolcada ràpida amb la nostàlgia:

 Nintendo Game&Watch