La finestra d'executar una comanda en Windows (Inicio/Ejecutar... o tecla Windows+R) és molt útil per obrir programes ràpidament: winword (Word), excel (Excel), msaccess (Access), notepad (Bloc de notes), cmd (prompt del sistema), etc., etc., etc.

Finestra Executa en Windows

Aquesta finestra memoritza les darreres comandes introduïdes, la qual cosa en facilita la introducció. Si ens equivoquem, però, aquella ordre queda memoritzada i sempre més apareixerà a la llista.

Per mitjà de l'editor del registre (regedit), s'accedeix a la ruta HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU i podem modificar i eliminar aquelles entrades que es vulguin de la llista de darreres comandes.

Regedit - Modificació llista Executa