20
Gen

Desactivar els perfils mòbils en un equip

Posted by on in Bloc
  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 2636
  • 0 Comentari
  • Print

Editor de directivas de grupo local (gpedit.msc)/Plantillas administrativas/Sistema/Perfiles de usuario/Permitir solo perfiles de usuario locales

Aquest paràmetre determina si els perfils mòbils estan disponibles en un equip determinat.

Per defecte, quan un usuari mòbil s'identifica, el seu perfil mòbil es descarrega del servidor en l'equip local. Si ja s'havia identificat en algun altre moment, la còpia local del perfil es combina amb la còpia emmagatzemada en el servidor. Per altra banda, quan l'usuari tanca la sessió, la còpia local del perfil, incloent tots els canvis introduïts durant la sessió, és transferida al servidor.

Amb aquest paràmetre, podem prevenir que els perfils mòbils dels usuaris siguin carregats en un equip, de manera que el comportament en l'inici i el tancament de la sessió serà diferent:

  • En el primer login, l'usuari rep un perfil local nou, enlloc del seu perfil mòbil.
  • En tancar la sessió, tots els canvis són desats en el perfil local.
  • En tots els logins posteriors, el perfil utilitzat és el local.

Per recuperar el comportament predeterminat, cal deixar aquest paràmetre com a no configurat o desactivat.

Alternativament, es pot activar aquest paràmetre per mitjà del registre (regedit):

  • Valor: LocalProfile (dword)=1
  • Ubicat a: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Nota: Com a mínim, aquest paràmetre està disponible en Windows XP i posteriors, així com també en la família de Windows 2003 Server i posteriors.

0

Comentaris

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Dijous, 22 Novembre 2018