Dintre de les Eines administratives, la utilitat Directiva de seguretat local permet activar, desactivar i modificar moltes característiques relacionades amb la polítiques de contrasenyes, accessos d'usuari, domini, etc.

Concretament, per fixar el temps de validesa mínim i màxim de les contrasenyes, podem seguir els passos que s'indiquen en aquest post d'itechwalk.com.

Aquesta utilitat, però, només està disponible en versions Professional i superiors (crec que aplicable a XP, Vista, 7 i 8). Així doncs, en les versions Starter i Home, no tindrem cap altra opció que recórrer al símbol del sistema (es requereix executar-lo com a administrador)

L'ordre que permet modificar els temps mínim i màxim de les contrasenyes és net accounts. Alguns exemples:

net accounts /maxpwage:30

Fixa la durada màxima de les contrasenyes en 30 dies. Passat aquest temps, l'usuari serà obligat a canviar-la.

net accounts /maxpwage:unlimited (valor predeterminat)

Estableix el temps màxim de validesa de les contrasenyes com a il·limitat.

net accounts /minpwage:5 (el valor predeterminat és 0)

Defineix que la freqüència per canviar una contrasenya no pugui ser inferior als 5 dies.

Es pot llegir una ajuda completa de l'ordre net accounts aquí.