Si per seguretat, perquè no podem fer ús de tots els ports del router, perquè només tenim autorització a la utilització d'uns quants, o per la raó que sigui, volem canviar el port pel qual el Terminal Server accepta les connexions, que de forma predeterminada és el TCP3389, hem de modificar la següent clau de registre:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber.

En aquesta clau només cal especificar el port (no oblideu de marcar la casella Decimal).

Seguidament, cal reiniciar els serveis de Terminal Server perquè el canvi tingui efecte.

Nota: en l'article original de Microsoft (http://support.microsoft.com/kb/187623/es), es deixa clar que la implementació del Terminal Server amb ports alternatius no és completa i que, per tant, si experimentem algun problema és possible que sigui degut a això.