Actualment hi ha dos estàndars de cablejat: el T568A i el T568B. Malgrat que tots dos són vàlids, els fabricants fa temps que van apostar pel primer. Per tant, el més aconsellable és utilitzar el primer estàndar en instal·lacions noves i, en instal·lacions velles amb l'estàndar 568B, conserva-lo, ja que no hi ha cap diferència tècnica entre les dues normes, tret de la disposició dels diferents cables (per a més informació, pondeu consultar aquesta pàgina).

 

L'esquema de connexió, també anomenat pin-out, d'un cable seguint la norma T568A és com segueix (sempre amb la pestanyeta de cable per sota i el pin 1 a l'esquerra):

 

Esquema cable xarxa

 

 

Enllaç interessant: