afiTPV

Imprimeix

Restaurants

La nostra solució per a restaurants, afiTPV Restaurants, inclou les funcions habituals de TPV, però el principal valor que incorpora és la gestió de tots els punts de treball d'una cuina. Es tracta d'un sistema avançat alhora que simple.

Demana'ns-en una demostració gratuïta sense cap compromis. Dedica'ns una hora. Serà l'únic que hi perdràs. I serà ben perduda.

Funcions bàsiques de TPV:

 • Anotacions de comandes (permet mitges racions, regals, variacions, ...)
 • Interfície tàctil
 • Consulta de les taules obertes
 • Emissió i cobrament de tiquets
 • Arqueig de caixa i còpies de seguretat
 • Multitud d'informes
 • Traspàs automàtic a comptabilitat
 • Etc

Gestió de cuina:

Permet tants punts de treball com es vulgui. Cada punt de cuina consisteix en:

 • Un pilot lluminós: li indica al cuiner quan hi ha ordres pendents.
 • Un polsador: li permet al cuinar ordenar la impressió d'un nombre preconfigurat d'ordres.
 • Una impressora de tiquets: junt amb els dos elements anteriors, intentem reduir l'equipament i l'espai al mínim necessari.

Per cada plat de la carta es pot definir el punt o punts de cuina als quals podrà anar destinat.

Els enviaments a la cuina poden ser:

 • Automàtics: productes que generalment poden ser servits en el moment d'anotar-los a la comanda.
 • Manuals: s'anoten a la comanda i, només quan el cambrer o el maître ho consideren, s'envien a cuina.

A més, si es desitja, el sistema permet agrupar tots els plats idèntics a la mateixa posició de la cua de treball.

PDA:

Anota les comandes a la mateixa taula i elimina les notes fetes en paper i les feines per duplicat. A través del PDA tindràs gairebé les mateixes funcions que un terminal de venda:

 • Accés a totes les taules obertes
 • Anotació fàcil i ràpida
 • Gestió completa dels enviaments a cuina
 • I, a més, deixi el PDA al client perquè es faci la comanda. Naturalment, en un mode protegit per evitar l'accés a funcions del programa i famílies d'articles restringides.

Provat:

 • Estem davant d'una eina més que provada i amb un rendiment demostrat excel·lent.
 • Per a l'emmagatzematge de les dades, utilitza SQL Server.
 • Tots els elements de la cuina són de gama industrial.

Servei:

 • Instal·lem el programa i, molt important, formem. 
 • Servei a domicili
 • Si disposa d'Internet ADSL, oferim servei remot per atendre el 90% de les incidències molt més ràpid.
 • En cas d'avaria, cedim un equip de cortesia perquè no es quedi "penjat".